Montáž

Systém pozostáva z troch prepojených častí, ktoré sú umiestnené za sebou. Rezací ploter Graphtec 6000 s kamerou , podávač s vákuovým, automatickým podávaním hárkov a výstupný zásobník na spracované hárky. Zásobník na spracované hárky je umiestnený tak aby bol uchytený na okraji stola. Jeho presah cez stôl je 35cm. Toto zariadenie je dobré umiestniť tak, aby nedochádzalo k nárazom do zásobníku.

Tento systém je pomerne malý a preto si nevyžaduje veľký stôl. Minimálne rozmery stola sú 60x67cm.