Funkcie a popis

i-Mark umožňuje vyrezávanie samolepiecych fólií a prerezávanie kreatívnych, laminovaných hárkov (od 150 do 300g) vytlačených na laserovom zariadení ako aj výtlačkov zo sieťotlače

mobilné rameno s vákuovými prísavkami podáva hárky zo zásobníka do plotra

kapacita zásobníka je 40 až 120 hárkov v závislosti od hrúbky média

mobilné rameno je vybavené vákuovými prísavkami bez potreby externého kompresoru

správne zarovnanie hárkov je zabezpečené pomocou orezových značiek. Kamera s eye mark technológiu v priebehu niekoľkých sekúnd načíta pozíciu značiek, uloží mieru odsadenia a skreslenia značiek, ktoré sa pri tlači vyskytujú. Zariadenie vyhodnotí odchylku pozície rezania s presnosťou na 0,2mm.

Možnosť použitia hárkov je od A4 (po dlhšej strane) po 35x50cm. Prísavky dvíhajú médiu 25mm od jeho prednej hrany.

Parametre prerezávanie sa nastavia v obslužnom programe, zvolí sa dĺžka rezania, dĺžka medzier, aby sa zabránilo oddeleniu rezaných častí počas rezania.

Rýchlosť vyrezávania je priamo závislá od zložitosti kriviek. V priemere vyrezanie hárku trvá 40s, prerezávanie je pomalší proces.

Systém je pripojený k PC pomocou USB káblu a inštalácia na OS Windows je jednoduchá. Pre inštaláciu na OS Apple Mac je možné inštalovať software „Parallel“

Software pracuje so súbormi vo formáte .ai verzia 8.0 z Adobe Illustrator vytvorých na OS Win aj OS Mac. Z CorelDraw je potrebné vyexportovať súbor vo formáte .eps

i-mark cross cut i-mark multiple labels