Ako na to

Orezové značky o veľkosti 4x4mm su načítavané pomocou kamery. Táto funkcia optimalizuje využitie hárku a eliminuje odpad.

Nepotlačený okraj na nábehovej strane hárku, musí mať 20mm. K ostatným trom okrajom je možné tlačiť grafiku 5mm od hrany hárku, čo je bežný tlačový okraj pre laserové tlačiarne.

Orezové značky majú veľkosť 4x4mm a sú vytlačené čiernou farbou. Pri sieťotlači je možné značky tlačiť akoukoľvek tmavšou farbou ako je farba podkladu.

Automatické rezanie môže byť realizoavné aj bez načítania orezových značiek, pokiaľ sa nevyžaduje vysoká presnosť rezania.

Software pracuje so súbormi vo formáte .ai verzia 8.0 z Adobe Illustrator vytvorých na OS Win aj OS Mac. Z CorelDraw je potrebné vyexportovať súbor vo formáte .eps

Príprava dát i-mark